pressure_gradient

Figur 1. En vanlig distribusjon av store partikler omgitt av mindre væskepartikler (del A). Bidraget til det totale trykket varierer over det representative elementærvolumet (REV) (figur b). Men den gjennomsnittlige totalverdien ligger på en rett linje mellom to reservoarer (B1 og B2) med forskjellig trykk. Illustrasjon: PoreLab

Figur 1. En vanlig distribusjon av store partikler omgitt av mindre væskepartikler (del A). Bidraget til det totale trykket varierer over det representative elementærvolumet (REV) (figur b). Men den gjennomsnittlige totalverdien ligger på en rett linje mellom to reservoarer (B1 og B2) med forskjellig trykk. Illustrasjon: PoreLab