Medikamenter eldre Foto Shutterstock NTB Scanpix – Kopi

Mange bruker sterke medisiner over flere år, til tross for at disse ikke har dokumentert effekt ved bruk over lengre tid hos eldre. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Mange bruker sterke medisiner over flere år, til tross for at disse ikke har dokumentert effekt ved bruk over lengre tid hos eldre. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix