Medikamenter eldre 2 Foto Shutterstock NTB Scanpix – Kopi

Deltakerne ble også vurdert med tanke på nevropsykiatriske symptomer, fysisk helse og kognitiv funksjon. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Deltakerne ble også vurdert med tanke på nevropsykiatriske symptomer, fysisk helse og kognitiv funksjon. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix