NewPCM

Silisiumlegeringen kan holde på mye energi sammenlignet med andre materialer. Illustrasjon: Solar Energy Institute
Universidad Politécnica de Madrid

Silisiumlegeringen kan holde på mye energi sammenlignet med andre materialer. Illustrasjon: Solar Energy Institute Universidad Politécnica de Madrid