The Norwegian flag

Det er neppe noen fare for at europeiske valg blir påvirket i noen særlig grad av folk som forsøker å manipulere sosiale medier. Illustrasjon: Colourbox

Det er neppe noen fare for at europeiske valg blir påvirket i noen særlig grad av folk som forsøker å manipulere sosiale medier. Illustrasjon: Colourbox