desktop tablet fake news

De yngre er generelt bedre enn de eldre til å sjekke om påstander er sanne. Foto: Colourbox

De yngre er generelt bedre enn de eldre til å sjekke om påstander er sanne. Foto: Colourbox