vegarogninajenssen_jpg

Styrker forskningen med samarbeid: SINTEF og REV Ocean signerte denne uken en avtale om å sammen jobbe med utfordringene verdens hav står ovenfor. Foto: SINTEF

Vegar Johansen i SINTEF og Nina Jenssen i REV Ocean med samarbeidsavtalen.