Ursula-Gibson_Lab-10 Foto Per Henning NTNU

Professor Ursula Gibson er på sporet av bedre optiske kabler. Det kan få følger for blant annet medisin og miljøovervåkning. Foto: Per Henning, NTNU

Professor Ursula Gibson er på sporet av bedre optiske kabler. Det kan få følger for blant annet medisin og miljøovervåkning. Foto: Per Henning, NTNU