Operasjonsutstyr Foto Shutterstock NTB Scanpix – Kopi

Målet er at patologer skal få enda et redskap for å avgjøre dødsårsaken. CT-bildene kan komme i tillegg til tradisjonelle undersøkelser. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Målet er at patologer skal få enda et redskap for å avgjøre dødsårsaken. CT-bildene kan komme i tillegg til tradisjonelle undersøkelser. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix