Dag Waaler 3 Foto Nina Tveter NTNU – Kopi

Det er vanskelig å komme frem til helt klare kriterier for hvordan du skal gjennomføre en CT-undersøkelse av et dødt menneske. Det ideelle resultatet vil nemlig variere for hvert enkelt tilfelle. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix

Det er vanskelig å komme frem til helt klare kriterier for hvordan du skal gjennomføre en CT-undersøkelse av et dødt menneske. Det ideelle resultatet vil nemlig variere for hvert enkelt tilfelle. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix