Gjenvinningskalkulatoren 1

Hanne-Mari Hindklev fra Røros Produkter og forsker Otto Bakås i SINTEF studerer tallene som ligger til grunn for beregningene i avfallskalkulatoren. Foto: Håvard Egge.