Drilling av huller i tørr trestamme. Foto Christina JonesNINA. – Kopi

Insektforsker Frode Ødegaard driller huller til insektene i en tørr trestamme. Foto: Christina Jones, NINA

Insektforsker Frode Ødegaard driller huller til insektene i en tørr trestamme. Foto: Christina Jones, NINA