Moser Høydal Moser Foto Rita Elmkvist Nilsen – Kopi

May-Britt Moser, Øyvind Arne Høydal og Edvard Moser. Høydal oppdaget de nye objekt-vektor-cellene, og tar nå doktorgraden på arbeidet. Foto: Rita Elmkvist-Nilsen, Kavli Institute for Systems Neuroscience

May-Britt Moser, Øyvind Arne Høydal og Edvard Moser. Høydal oppdaget de nye objekt-vektor-cellene, og tar nå doktorgraden på arbeidet. Foto: Rita Elmkvist-Nilsen, Kavli Institute for Systems Neuroscience