Helse kvinner depresjon Illustrasjon Colourbox

Hellas peker seg spesielt ut som et land der lokalbefolkningen sliter med depresjon. Av alle grupper CHAIN har sett på, er greske kvinner den klart mest utsatte. Illustrasjon: Colourbox

Hellas peker seg spesielt ut som et land der lokalbefolkningen sliter med depresjon. Av alle grupper CHAIN har sett på, er greske kvinner den klart mest utsatte. Illustrasjon: Colourbox