Aarø Drejer Risvaag Rasmussen Sensero Foto Steinar Brandslet NTNU_gem

Ni studentbedrifter fra NTNU får støtte fra Forskningsrådet. Her representert ved folkene i Sensero. Øyvind Aarø, Dag Drejer, Andreas Risvaag og Kim Erling Rasmussen. Foto: Steinar Brandslet, NTNU

Ni studentbedrifter fra NTNU får støtte fra Forskningsrådet. Her representert ved folkene i Sensero. Øyvind Aarø, Dag Drejer, Andreas Risvaag og Kim Erling Rasmussen. Foto: Steinar Brandslet, NTNU