eco-solar-gemini-resource-efficiency-mc-Si-module

Figurtekst: Bidrag fra hver enkelt innovasjon til reduksjon av økologisk fotavtrykk og kostnadsreduksjon: Totalt har alle innovasjonene langs verdikjeden redusert det økologiske fotavtrykket (total miljømessige påvirkning) fra solcelleproduksjon med hele 45 prosent. Samtidig er kostnadene redusert med ni prosent, uten at det har gått ut over solcellenes produktivitet, mens karbon-fotavtrykket ble redusert med omtrent 20 prosent.