Utgravinger Trondheim 2019 Foto Steinar Brandslet NTNU_web

Under utgravingene på Torget i Trondheim har arkeologene fått innvilget et unntak, og kan ta vare på gjenstander nyere enn 1537. Foto: Steinar Brandslet, NTNU

Under utgravingene på Torget i Trondheim har arkeologene fått innvilget et unntak, og kan ta vare på gjenstander nyere enn 1537. Foto: Steinar Brandslet, NTNU