Skje og spisebrett Foto Chris McLees Niku – Kopi

En skje og spisebrett fra reformasjonstiden. Disse ble funnet i Erkebispegården i Trondheim, og ble brukt av noen som jobbet på gården. De var sannsynligvis eid av samme person, siden de begge har innskåret det samme hjerteformede bumerket. Foto: Chris McLees, Niku

En skje og spisebrett fra reformasjonstiden. Disse ble funnet i Erkebispegården i Trondheim, og ble brukt av noen som jobbet på gården. De var sannsynligvis eid av samme person, siden de begge har innskåret det samme hjerteformede bumerket. Foto: Chris McLees, Niku