Komse for spedbarn Foto Åge Hojem NTNU Vitenskapsmuseet_web

Komse for spedbarn. Alle samiske gjenstander eldre enn 100 år er vernet. Men de er altså blant unntakene i Norge. Foto Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

Komse for spedbarn. Alle samiske gjenstander eldre enn 100 år er vernet. Men de er altså blant unntakene i Norge. Foto Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet