Computer crime concept.

Illustrasjonsbilde som viser silhuett av hettkledd skikkelse foran PC

Hacker using laptop. Hacking the Internet.