figure-4a-final-johansen-et-alcropped

Dette bildet viser et tverrsnitt av regionen som ble undersøkt, med den ultrasakte i midten. Pilene i de røde områdene øverst viser sirkulasjonsmønsteret til sjøvannet, som bidrar til å berike vannet med metaller før det kommer opp fra ryggen i en “black smoker”. Bilde: Johansen et al. Nature 2019

Dette bildet viser et tverrsnitt av regionen som ble undersøkt, med den ultrasakte i midten. Pilene i de røde områdene øverst viser sirkulasjonsmønsteret til sjøvannet, som bidrar til å berike vannet med metaller før det kommer opp fra ryggen i en "black smoker". Bilde: Johansen et al. Nature 2019