figure-2-final-johansen-et-al

Bildet viser mantel som kommer opp fra Mohnsryggen, avbildet ved hjelp av MT og CSEM. Øverst vises havbunnstopografien, havbunnsvulkaner og jordskjelvsepisenter. Bildet viser tydelig hvordan litosfæren til høyre, eller østsiden av ryggen, er mye tykkere enn litosfæren til venstre, eller vestsiden av ryggen. Bilde: Johansen et al. Nature 2019

Bildet viser mantel som kommer opp fra Mohnsryggen, avbildet ved hjelp av MT og CSEM. Øverst vises havbunnstopografien, havbunnsvulkaner og jordskjelvsepisenter. Bildet viser tydelig hvordan litosfæren til høyre, eller østsiden av ryggen, er mye tykkere enn litosfæren til venstre, eller vestsiden av ryggen. Bilde: Johansen et al. Nature 2019