croppedfigure-1-final-johansen-et-al

Bildet viser ruten skipet tok for å samle inn dataene som ble brukt i studien. Bilde: Johansen et al. Nature 2019

Bildet viser ruten skipet tok for å samle inn dataene som ble brukt i studien. Bilde: Johansen et al. Nature 2019