Barn overvekt 2 Foto Colourbox

Flere barn overlever når moren bruker metformin. Men flere av barna kan også ha høyere risiko for fedme. Foto: Colourbox

Flere barn overlever når moren bruker metformin. Men flere av barna kan også ha høyere risiko for fedme. Foto: Colourbox