Credit_David_Fierstein_and_Arild_Hareide – Kopi

Slik ser en kunstner for seg Harald i havet, mens den måler innholdet av klorofyll A som en indikasjon på planteplankton. Illustrasjon: David Fierstein og Arild Hareide

Slik ser en kunstner for seg Harald i havet, mens den måler innholdet av klorofyll A som en indikasjon på planteplankton. Illustrasjon: David Fierstein og Arild Hareide