CRISPR Foto Per Henning NTNU (1) – Kopi

Hvis vi ikke etterlater oss gensaksa inne i organismen, er det mulig at dette ikke blir klassifisert som GMO, siden den da ikke inneholder noe «fremmed» DNA. Foto: Per Henning, NTNU

Hvis vi ikke etterlater oss gensaksa inne i organismen, er det mulig at dette ikke blir klassifisert som GMO, siden den da ikke inneholder noe «fremmed» DNA. Foto: Per Henning, NTNU