Crispr Alger Foto Marianne Nymark NTNU

Biologene endret mikroalgen med CRISPR-metoden slik at den fikk mindre av pigmentet fucoxanthin. Alger med mindre pigment kan dyrkes ved høyere tetthet. Det kan gjøre det lettere å dyrke større mengder av algen til blant annet laksefôr. Foto: Marianne Nymark, NTNU

Biologene endret mikroalgen med CRISPR-metoden slik at den fikk mindre av pigmentet fucoxanthin. Alger med mindre pigment kan dyrkes ved høyere tetthet. Det kan gjøre det lettere å dyrke større mengder av algen til blant annet laksefôr. Foto: Marianne Nymark, NTNU