MF Teistin med åpen baugport Foto Eirik Bøckmann Wavefoil

SSLs 45 meter lange ferje M/F «Teistin» viste seg å være som skapt for pilotmodulen. Foto: Eirik Bøckmann

SSLs 45 meter lange ferje M/F «Teistin» viste seg å være som skapt for pilotmodulen. Foto: Eirik Bøckmann