Petter Holmstrøm02 NETT

Petter Holmstrøm har evaluert to materialmodeller for glassfiber-forsterket plast. Etter nesten fire år med doktorgradsarbeid, mener han å ha levert en avhandling med en solid helhet. Foto: Sølvi W. Normannsen, NTNU

Petter Holmstrøm har evaluert to materialmodeller for glassfiber-forsterket plast. Etter nesten fire år med doktorgradsarbeid, mener han å ha levert en avhandling med en solid helhet. Foto: Sølvi W. Normannsen, NTNU