Arild og Petter 01 NETT

– Jeg er helt sikker på at det eksperimentelle arbeidet står på egne ben og vil være verdifullt for andre. Og begge materialmodellene jeg har jobbet med har et stort potensial for bruk i industrien, sier Petter Holmstrøm. Her er Holmstrøm under innspurten med veileder professor Arild Holm Clausen.

– Jeg er helt sikker på at det eksperimentelle arbeidet står på egne ben og vil være verdifullt for andre. Og begge materialmodellene jeg har jobbet med har et stort potensial for bruk i industrien, sier Petter Holmstrøm. Her er Holmstrøm under innspurten med veileder professor Arild Holm Clausen.