Lavskrike Foto Colourbox

Hvor mye fett lavskrika trenger å bære på avhenger for eksempel av temperatur og hvor stor fare det er for å bli tatt av rovfugler og rovdyr. Foto: Colourbox

Hvor mye fett lavskrika trenger å bære på avhenger for eksempel av temperatur og hvor stor fare det er for å bli tatt av rovfugler og rovdyr. Foto: Colourbox