Blåstål Foto Colourbox

Rødnebb eller blåstål kan skifte kjønn én gang. Men ikke tilbake igjen. Foto: Colourbox

Rødnebb eller blåstål kan skifte kjønn én gang. Men ikke tilbake igjen. Foto: Colourbox