vannkraftmagasin-2-samfoto

Bildet viser en såkalt steinfyllingsdam som er fylt opp med vann, foran vakkert norsk fjellandskapo.

Demning foran Storglomvatnet, Norges største vannmagasin. Fullt vannmagasin. Del av Saltfjellet Svartisen kraftutbygging. Vannkraft, dam, kraftutbygging, oppdemming, Storglomvassdammen er 126 meter høy og 820 meter bred. Glomfjellet, Meløy kommune, Nordland. Gråstein. Foto: © Bjørn Jørgensen / NN / Samfoto