Lappvier Foto Eli Fremstad_web

Dette er gjerne hva folk ser for seg når de hører ordet vier. Lappvieren er en av de sølvfargede artene i fjellet. Fargen kommer av masse hvite hår som den har på bladene. Foto: Eli Fremstad

Dette er gjerne hva folk ser for seg når de hører ordet vier. Lappvieren er en av de sølvfargede artene i fjellet. Fargen kommer av masse hvite hår som den har på bladene. Foto: Eli Fremstad