illustrasjon_pv-adapt

Prosjektillustrasjon fra PV-adapt, som er et stort EU-prosjekt med en rekke partnere fra mange land.