Muskler 2 Colourbox

– For en del unge menn blir musklene en form for kosmetikk. De trener ikke styrke for å gå fortere på ski eller ha en god helse, men for at musklene skal være store, uten at det har noe med musklenes funksjon å gjøre, forteller Eik-Nes. Illfoto: Colourbox

– For en del unge menn blir musklene en form for kosmetikk. De trener ikke styrke for å gå fortere på ski eller ha en god helse, men for at musklene skal være store, uten at det har noe med musklenes funksjon å gjøre, forteller Eik-Nes. Illfoto: Colourbox