Cilia 2

Siden fiskelarvene er gjennomsiktige er det mulig å undersøke hjernefunksjonen til sebrafisk uten noen form for inngrep og helt uten å påføre dem smerte. Foto: Kavli Institute for Systems Neuroscience

Siden fiskelarvene er gjennomsiktige er det mulig å undersøke hjernefunksjonen til sebrafisk uten noen form for inngrep og helt uten å påføre dem smerte. Foto: Kavli Institute for Systems Neuroscience