Cilia 1 zebrafish

Gruppen har valgt å forske på larver av sebrafisk. Foto: Kavli Insitute for Systems Neuroscience

Gruppen har valgt å forske på larver av sebrafisk. Foto: Kavli Insitute for Systems Neuroscience