uforståeligskilt

sklilt som viser at nødutgang er på andre siden av tunnellen.