Hjernen læring Foto Colourbox

barn som vokser opp i normale forhold, vil møte de stimuli de trenger for normal læring og utvikling. Foto: Colourbox

barn som vokser opp i normale forhold, vil møte de stimuli de trenger for normal læring og utvikling. Foto: Colourbox