Kokker og dødelighet 2 Foto Colourbox

Kokker er mer plaget med luftveiene enn folk flest. Eksponering for stekeos bør reduseres så mye som mulig. Foto: Colourbox

Kokker er mer plaget med luftveiene enn folk flest. Eksponering for stekeos bør reduseres så mye som mulig. Foto: Colourbox