Kokker og dødelighet 3 Foto Colourbox

Kokker er blant yrkesgruppene i landet som har lavest forventet levealder. Foto: Colourbox

Kokker er blant yrkesgruppene i landet som har lavest forventet levealder. Foto: Colourbox