SINTEFsilisium101

Silhuett av to mennesker med hjelm og kjeldress foran smelteovn der flammer ses gjennom åpen luke.

Orkanger 14.12.2007 : Gabriella Thranell pŒ SINTEF Materialer og kjemi bes¿ker Elkems smelteverk pŒ Thamshavn sammen med profesor Otto Lohne fra NTNU Her produseres silisium-metall for solceller. Foto: Thor Nielsen