brage-b-hansen-reindeer-slipping-on-ice

Bakkeis kan gjøre det vanskelig for dyra på Svalbard å finne mat. Foto: Brage B. Hansen, NTNU Centre for Biodiversity Dynamics

Bakkeis kan gjøre det vanskelig for dyra på Svalbard å finne mat. Foto: Brage B. Hansen, NTNU Centre for Biodiversity Dynamics