African Union Foto NTB Shutterstock

Det internasjonale samfunnet reagerer med tomt prat, eller med for lite, for sent. Ofte er det nok mulig å gripe inn langt tidligere. Foto: NTB Shutterstock

Det internasjonale samfunnet reagerer med tomt prat, eller med for lite, for sent. Ofte er det nok mulig å gripe inn langt tidligere. Foto: NTB Shutterstock