Futuristic globalization interface.

Illustrasjon som viser jordkloden sett fra verdensrommet, utstyrt med linjer og prikker som symboler på datatrafikk

Futuristic globalization interface, a sense of science and technology abstract graphics.