NASA Madagaskar branner Foto NASA

Dette satelittbildet fra NASA viser skogbranner på Madagaskar. De unike skogene brennes som en del av landbrukets praksis med svedjebruk. Foto: NASA

Dette satelittbildet fra NASA viser skogbranner på Madagaskar. De unike skogene brennes som en del av landbrukets praksis med svedjebruk. Foto: NASA