Utøya Foto Colourbox

Steingrunnen under kaia er fysisk sammenlenket med Utøya. Herfra gikk redningsarbeidet ut. Her kom overlevende i land. Det er viktig at dette blir de overlevende og folkets minne. Ikke ugjerningsmannens. Foto: Colourbox

Steingrunnen under kaia er fysisk sammenlenket med Utøya. Herfra gikk redningsarbeidet ut. Her kom overlevende i land. Det er viktig at dette blir de overlevende og folkets minne. Ikke ugjerningsmannens. Foto: Colourbox