Utøya 2 Foto Colourbox

Mange samfunn i Norge har sine steder for ettertanke. Men dette ene blir felles for alle. De mange. Derfor er involvering og respekt for de berørte så viktig. Foto: Colourbox

Mange samfunn i Norge har sine steder for ettertanke. Men dette ene blir felles for alle. De mange. Derfor er involvering og respekt for de berørte så viktig. Foto: Colourbox