Olav Slagsvold Foto Rosa Mary de Ayala_web

Professor emeritus Olav Slagsvold ved UiO håper undersøkelsen av granmeisa kan fortsette., Foto Rosa Mary de Ayala

Professor emeritus Olav Slagsvold ved UiO håper undersøkelsen av granmeisa kan fortsette., Foto Rosa Mary de Ayala